Over mij

Ik heb 10 jaar ervaring met het Clarity Process®. Naast de workshops voor mijn eigen ontwikkeling heb ik de opleiding tot Clarity Teacher afgesloten bij Taetske Kleijn.

Daarnaast heb ik een RAJA Yoga docenten opleiding gevolgd.

Op het gebied van klank ben ik Peter Hess®-klankmasseur en heb masterclasses tot klanktherapeut, klankontspanningscoach  en gongmaster aan het Peter Hess instituut gevolgd.

Tevens ben ik aangesloten bij het Europäischer Fachverband Klang-Massage-Therapie e.V.

De mogelijkheden bij Helder Klanken

Klankmassage

Je gaat gekleed op een massa-ge-tafel liggen. Klankschalen worden op en rond je lichaam geplaatst waardoor de trillingen diep in je lichaam kunnen gaan. Hierdoor wordt elke cel als het ware gemasseerd. De veelvoud aan klanken kunnen lichaam en geest tot een diepe ontspanning komen. Door de diepe ont-spanning geef je je lichaam toestemming om spanningen los te laten. Tevens mag je emoties naar boven laten komen. Opkomende gevoelens van zekerheid en geborgenheid bevorderden o.a. het zelf helend vermogen van het lichaam.
Tijdens de massage wordt er niet gesproken.

Clarity

Het Clarity Process® geeft je de kans een nieuwe weg in te slaan om meer helderheid omtrent jezelf te krijgen. Je leert bij het Clarity Proces® op een een-voudige en praktische manier met je eigen problemen om te gaan. Je kunt daardoor een volledige nieuwe kwaliteit van leven bewerkstelligen. Via het onderzoek van je eigen onbe-wuste wordt het helder waarom je precies bent zoals je bent. Je  herkent je onbewuste patronen, je overtuigingen en innerlijke beelden en je leert deze te wij-zigen en los te laten. Het geeft je heel veel helderheid.

Pandorastar

De Pandorastar gebruikt knip-perend licht om de hersengolf activiteit van je hersenen op een zachte wijze te beïnvloeden. Het licht brengt de hersenactiviteit naar een meer ontspannen en gunstige toestand (alpha, theta en gamma hersengolven).  Een staat die behulpzaam is voor verschillende doeleinden zoals balanceren van emoties, het vergroten van het zelf helend vermogen van je lichaam. Daarnaast ook behulpzaam voor  ontspanning, creativiteit, meditatie, concentratie en voor het integreren van een coaching of healingsessie.

Klankbad

Je wordt tijdens het klankbad  ondergedompeld in de klanken van klankschalen en gongs. De klanken van de klankschalen zullen zich mengen met de klanken van de verschillende gongs. Dat geeft een harmo-nische vibratie voor lichaam en geest.

Klank bestaat uit trillingen en is niet alleen hoorbaar, maar ook voelbaar en heeft een speciale uitwerking op lichaam en geest. Een klankbad is een bijzondere ervaring en biedt een diep ontspannende werking. De vibraties van de gongs en de klankschalen zijn voelbaar in iedere cel. Dit kan ook op individuele bases. Zie klankschaalmassage. Dan geen klankschalen op je lichaam maar gongs en klankschalen rondom je.